Immateriellt kulturarv samlas in på wiki-sida!

Museiverket har i februari öppnat en wiki-förteckning för det levande kulturarvet i Finland. Syftet är att samla information och på ett omfattande sätt presentera och levandegöra det immateriella kulturarvet. Olika föreningar, hobbygrupper och… Fortsätt läsa

Att skriva recensioner – Tankar kring ett försummat fält av vetenskapen

Bo Lönnqvist Det är knappast någon överdrift att hävda att recensioner inte stått särskilt högt i kurs när vetenskaplig aktivitet noterats och presenterats, vare sig bland forskare eller sakkunniga. De värderas lägre än… Fortsätt läsa

”CO” – Co-productions, collaborations, contestations coming together in Copenhagen 18–21.8.2015

Kajsa Rytikoski Under några soliga och varma augustidagar 2015 sammanstrålade ca 200 etnologer och folklorister från alla nordiska länder till den största nordiska konferensen i etnologi och folkloristik. Ifjol ordnades konferensen i Köpenhamn… Fortsätt läsa

Intuition – en kvalificerad gissning?

Karin Sandell För att diskutera intuition och vägval i insamlings- och forskningsprocessen behöver man först definiera vad som avses med begreppet intuition. En diskussion med kollegorna visade att vi har lite olika syn… Fortsätt läsa

Laboratorium temahelhet – Intuition och vägval i insamlings- och forskningsprocessen

Såväl fältarbete och forskning handlar ofta om att göra val – allt från att planera projektet och dra upp frågeställningar till att göra omvärderingar under processen och besluta om presentation av resultaten. På… Fortsätt läsa