Laboratorium 2/2017 – Doktorandnummer

I detta nummer av Laboratorium för folk och kultur (2/2017) får vi ta del av presentationer av den forskning som görs av doktorander i etnologi och folkloristik vid Åbo Akademi. Etnologen Maria Ekqvist forskar om finlandssvenska marthors textilinsamling och uppkomsten av Marthas hemslöjdsarkiv. En kulturanalytisk och queerteoretisk studie av finlandssvenska folksägner gör folkloristen Catarina Harjunen. Folkloristen Maria Johansson forskar i upplevelser av diabetes typ-1 genom berättelser. Folkloristen Tora Wall studerar folklore och turism och bruket av väsen i turistattraktionerna Trolska skogen i Hälsingland och Tomteland i Dalarna.

Dessutom får vi läsa professor emeritus Bo Lönnqvists recension av Karin Gustavssons doktorsavhandling Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början.

Trevlig sommarläsning!