Redaktionen

Redaktionen för Laboratorium för folk och kultur sammanträder ungefär 4 gånger per år.

Till redaktionen hör:

Hanna Strandberg (FM, etnologi)
Kajsa Rytikoski (FM, etnologi)
Sarah Hagström (FM, etnologi)
Susanne Österlund-Pötzsch (FD, docent, folkloristik)
Tove Ørsted (FM, etnologi)

Redaktionen kan nås per mail: bragelaboratorium at gmail.com

redaktionen

Redaktionen samlad på Bragehemmet i november 2018. Fr.v. Hanna Strandberg, Sanne Österlund-Pötzsch, Tove Ørsted, Kajsa Rytikoski, Sarah Hagström, Bettina Westerholm. Foto: Anne Bergman.