Om tidskriften

Tidskriften Laboratorium för folk och kultur (ISSN 0787-5576), utgiven av Föreningen Brages sektion för folklivsforskning, har sedan 1989 erbjudit en blanding av lärt och populärt, nya synvinklar och fördjupat perspektiv på kulturen i vidaste bemärkselse i både nordisk och internationell kontext. Sedan 2014 publiceras Laboratorium enbart online.

Vid hänvisning till materialet på webbsidan uppges Laboratorium för folk och kultur och hänvisningen görs till artikelns URL-adress.

Redaktionen