Om tidskriften

Tidskriften Laboratorium för folk och kultur (ISSN 2489-7566), utgiven av Föreningen Brages sektion för folklivsforskning, har sedan 1989 erbjudit en blandning av lärt och populärt, nya synvinklar och fördjupat perspektiv på kulturen i vidaste bemärkelse i både nordisk och internationell kontext. Sedan 2014 publiceras Laboratorium enbart online som open access. Laboratorium utkommer med 2-3
nummer per år.

Bidragen genomgår peer-review. Artiklar granskas av redaktionen och oberoende
externa granskare.

Vid hänvisning till materialet på webbsidan uppges Laboratorium för folk och kultur och hänvisningen görs till artikelns URL-adress.

Redaktionen