Kategoriarkiv: Redaktionen

LABORATORIUM 1/2023 : TUNNLAR. EN VÄGLEDNING

Blanka Henriksson & Fredrik Nilsson Det samtida Norden genomströmmas av febriga drömmar om tunnlar. I framtiden förbinder tunnlar Finland–Estland samt Finland–Sverige. I Öresundsregionen kompletteras Öresundsbron med en tunnelbana som ytterligare förstärker banden mellan… Fortsätt läsa

LABORATORIUM 3/2022 – TURISTEN OCH HAVET

Olika former av turist- och reseupplevelser med havskoppling är temat för detta nummer av Laboratorium. Gästredaktörerna Blanka Henriksson och Fredrik Nilsson presenterar i sin inledning En fältexpedition i bekanta och obekanta rum, kulturanalytiska… Fortsätt läsa

Laboratorium 2/2022 – Sommarstugor, förankring och drömmar

I detta nummer av Laboratorium får vi ta del av hur livet och tiden kan te sig på sommarstugan och i processen att renovera ett 1950-talshus. Lena Marander-Eklund och Julia Öhman analyserar i… Fortsätt läsa

Laboratorium 1/2022 – Arkiv, aktivism och arkivaktivism

Idén för det här temanumret om arkiv föddes ur ett seminarium med rubriken ”Aktiva arkiv och angelägen arkivaktivism” som hölls våren 2021. Seminariet arrangerades av det Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och… Fortsätt läsa

Laboratorium 3/2021 – Minoritetsspråk och dialekter i en digital värld

I många diskussioner om den digitala världens språkbruk framhålls det hur engelskan dominerar och influerar nationella språk. Men hur tar minoritetsspråk och dialekter plats i en värld som i allt högre grad också… Fortsätt läsa

LABORATORIUM 2/2021

Problematisk natur? Hyllandet av den inhemska naturen var en grundpelare inom artonhundratalets nationalromantik. Beundran av naturen hade redan tidigare lärts ut via landskapsparkerna, även kallade engelska trädgårdar. Tanken bakom landskapsträdgårdarna var att de… Fortsätt läsa