House of European History genfortæller Europas historie. Men hvilken, og hvorfor er den problematisk?

Marie Sandberg og Marie Riegels Melchior   Abstract Hvordan kan den fælles europæiske historie fortælles og repræsenteres? Med udgangspunkt i en analyse af det i maj 2017 åbnede House of European History i… Fortsätt läsa

Ett levande Sveaborg: Samfundens syn på boplats och världsarv

Pauliina Latvala-Harvilahti   Man kan närma sig Sveaborg redan i egenskap av fält för kulturarvsforskning ur många olika utgångspunkter beroende på vad som är forskarens objekt av intresse. Elävä Suomenlinna (Ett levande Sveaborg;… Fortsätt läsa

Recension: Archipelago Tourism – Policies and Practices

  Ole Rud Nielsen   Archipelago tourism. Policies and practices. Edited by Godfrey Baldacchino. Franham: Ashgate, cop. 2015. xxiii, 260 pages. ISBN 9781472424303 (hbk). ISBN 9781472424310 (ebk-PDF). ISBN 9781472424327 (ebk – ePUB). Serial:… Fortsätt läsa