Laboratorium temahelhet – Intuition och vägval i insamlings- och forskningsprocessen

Såväl fältarbete och forskning handlar ofta om att göra val – allt från att planera projektet och dra upp frågeställningar till att göra omvärderingar under processen och besluta om presentation av resultaten. På vad baserar vi all dessa val? Har fingertoppskänsla och intuition en avgörande roll? Är vi medvetna om hur vi gör våra val? Detta var temat för kollokviet ”Intuition och vägval i insamlings- och forskningsprocessen” arrangerat av traditionsvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland den 19 februari 2016 i Åbo.

Laboratorium publicerar här två givande inlägg från detta kollokvium: ”Om intuition och kulturanalytisk metodologi” av Fredrik Nilsson och ”Intuition – en kvalificerad gissning?” av Karin Sandell. Dessutom bjuder Kajsa Rytikoski på en tillbakablick på den nordiska etnolog- och folkloristkonferensen ”CO” – Co-productions, collaborations, contestations coming together som hölls i Köpenhamn 18-21 augusti 2015.

Trevlig läsning!