Etikettarkiv: Laboratorium 1/2016

”CO” – Co-productions, collaborations, contestations coming together in Copenhagen 18–21.8.2015

Kajsa Rytikoski Under några soliga och varma augustidagar 2015 sammanstrålade ca 200 etnologer och folklorister från alla nordiska länder till den största nordiska konferensen i etnologi och folkloristik. Ifjol ordnades konferensen i Köpenhamn… Fortsätt läsa

Intuition – en kvalificerad gissning?

Karin Sandell För att diskutera intuition och vägval i insamlings- och forskningsprocessen behöver man först definiera vad som avses med begreppet intuition. En diskussion med kollegorna visade att vi har lite olika syn… Fortsätt läsa

Laboratorium temahelhet – Intuition och vägval i insamlings- och forskningsprocessen

Såväl fältarbete och forskning handlar ofta om att göra val – allt från att planera projektet och dra upp frågeställningar till att göra omvärderingar under processen och besluta om presentation av resultaten. På… Fortsätt läsa

Om intuition och kulturanalytisk metodologi

Fredrik Nilsson I essän Ledtrådar. Det teckentydande paradigmets rötter (1989) presenterar den italienske historikern Carlo Ginzburg, en tankeväckande hypotes, nämligen att de metoder som (bland andra) historiskt inriktade forskare använder sig av kan… Fortsätt läsa