Immateriellt kulturarv samlas in på wiki-sida!

Museiverket har i februari öppnat en wiki-förteckning för det levande kulturarvet i Finland. Syftet är att samla information och på ett omfattande sätt presentera och levandegöra det immateriella kulturarvet. Olika föreningar, hobbygrupper och organisationer som verkar för det levande kulturarvet kan föreslå fenomen till förteckningen. I den finns redan över trettio exempel, av vilka fem är på svenska. I förteckningen finns bl.a. den finlandssvenska menuetten på initiativ av Finlands svenska folkdansring och Finlands svenska folkmusikinstitut vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Det är även möjligt att föreslå kulturarv med koppling till kommuner eller landskap; exempelvis finns Korsnäströjan med i förteckningen.

För att synliggöra det immateriella kulturarvet i Finland gäller det för föreningar och organisationer inom Svenskfinland att aktivera sig. Museiverket hoppas att det kommer både stora och små exempel från olika delar av landet.

Wiki-förteckningen kompletteras och uppdateras fortlöpande. Med i förteckningen finns redan nu midsommarfirandet, bastubadandet och mycket annat. Ett immateriellt kulturarv kan vara en muntlig tradition, sedvänjor i det sociala livet, ritualer och ceremonier. I förteckningen kan också god praxis eller metoder för att värna om det levande arvet presenteras.

Insamlingen av material till förteckningen är en del av verkställandet av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som Finland godkände 2013.

Om det immateriella kulturarvet: http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index

Wiki-förteckningen: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

Piiraita leivotaan.

Pirogbakning. Fotograf Erkki Viitasalo, Krigsmuseet CC BY 4.0