Nationellt försvar

Barbro Blehr   Inledning Detta bidrag är en övning i nordisk komparation. Underlaget representerar Danmark, Finland, Norge och Sverige och består av respektive försvarsmakts officiella webbplatser, i första hand då de inslag som… Fortsätt läsa

”Når føler du deg mest norsk?” Aftenpostens julekalender 2016

Anne Eriksen   ”Når føler du deg mest norsk?” var et av spørsmålene som den riksdekkende avisen Aftenposten stilte til i alt 24 norske ungdommer og unge voksne gjennom adventstiden ifjor, det vil… Fortsätt läsa

House of European History genfortæller Europas historie. Men hvilken, og hvorfor er den problematisk?

Marie Sandberg og Marie Riegels Melchior   Abstract Hvordan kan den fælles europæiske historie fortælles og repræsenteres? Med udgangspunkt i en analyse af det i maj 2017 åbnede House of European History i… Fortsätt läsa

Ett levande Sveaborg: Samfundens syn på boplats och världsarv

Pauliina Latvala-Harvilahti   Man kan närma sig Sveaborg redan i egenskap av fält för kulturarvsforskning ur många olika utgångspunkter beroende på vad som är forskarens objekt av intresse. Elävä Suomenlinna (Ett levande Sveaborg;… Fortsätt läsa

Recension: Archipelago Tourism – Policies and Practices

  Ole Rud Nielsen   Archipelago tourism. Policies and practices. Edited by Godfrey Baldacchino. Franham: Ashgate, cop. 2015. xxiii, 260 pages. ISBN 9781472424303 (hbk). ISBN 9781472424310 (ebk-PDF). ISBN 9781472424327 (ebk – ePUB). Serial:… Fortsätt läsa

Förnuft och känsla på Etnologdagarna

Karin Sandell   Etnologdagarna ordnades för tionde gången av föreningen Ethnos 15–16.3.2018. Den flerspråkiga konferensen (finska, engelska och svenska) hölls denna gång på universitetscentret i Björneborg (Porin yliopistokeskus). Etnologdagarna samlade etnologer, folklorister, antropologer… Fortsätt läsa