Estlandssvenskt kulturarv på nätet

Alkuasukkaita, Viron ruotsalaisia lähdössä Tallinnaan.

Estlandssvenskar på väg till Tallinn, fotograf kapten Pauli J.Wiro, 1943. Försvarsmaktens bildarkiv

Hanna Strandberg

SLS arkiv har under flera år arbetat med att digitalisera och publicera arkivets estlandssvenska samlingar på nätet. Nu är arbetet färdigt och största delen av materialet är fritt tillgängligt på nättjänsten Finna, för till exempel användare i Estland och Sverige. De äldsta samlingarna är språksamlingar från 1870-talet. Materialet är mycket mångsidigt och innehåller uppgifter om bland annat estlandssvenska dialekter, folkmusik, byggnadskick, textilier, jordbruksarbete och årets högtider.

Största delen av materialet är från 1930-talet, då SLS finansierade en expedition till Estlands svenskbygder. Expeditionen leddes av språkvetaren Erik Lagus, de andra expeditionsmedlemmarna dokumenterade bland annat lekar (Maximilian Stejskal), folktro och sagor (Erla Lund) och hantverkstraditioner (Hjördis Dahl). Samlingarna från 1930-talet ger en bild av en fortfarande levande svenskbygd. Situationen var helt annan endast åtta år efter expeditionen, då andra världskriget brutit ut och största delen av estlandssvenskarna tvingats fly till Sverige och de gamla svenskbygderna var ödelagda. Idag revitaliseras de gamla svenskbygderna och kanske arkivsamlingarna kan vara till hjälp och inspiration i detta arbete.

Forska närmare i materialet här.