Att dokumentera dialekter i en digital tidsålder

Lisa Södergård * Under 2000-talet har de svenska dialekterna i Finland på många sätt fått en ökad synlighet i samhället, inom ett flertal olika områden. Dialekt används av företag, t.ex. i namn som… Fortsätt läsa

De samiska språken och digitala rum: 25 år av innovation, skapande och deltagande

Coppélie Cocq * Urfolksforskarna Bronwyn Carlson och Ryan Frazer skriver (2015) att urfolk är överrepresenterade på sociala medier – och detta verkar stämma mycket bra vad gäller Sápmi. Det finns flera olika exempel.… Fortsätt läsa

LABORATORIUM 2/2021

Problematisk natur? Hyllandet av den inhemska naturen var en grundpelare inom artonhundratalets nationalromantik. Beundran av naturen hade redan tidigare lärts ut via landskapsparkerna, även kallade engelska trädgårdar. Tanken bakom landskapsträdgårdarna var att de… Fortsätt läsa

Förenade krafter och hotfull natur. Om gemenskap, naturvård och invasiva främmande arter

Mattias Frihammar, Lars Kaijser & Maja Lagerqvist I vår samtid av oroande rapporter om klimatförändringar och hotad biologisk mångfald, är det många som är engagerade i frågor om naturen och miljön. Till dagens… Fortsätt läsa

”Fästingeländet.” Praktiker och materialisering mellan människor, fästingar och natur

Sanna Lillbroända-Annala ”Mitt förhållande till naturen, till skärgården och skogen, till bärplockning och trädgårdsskötsel, har skakats i grunden. Mina barn får knappt gå ut i vår trädgård utan gummistövlar på sig. Traditionen med… Fortsätt läsa

Främmande invasiva arter

Claes Lönnblad-Björkholm * I både nationella och lokala medier har vi under de senaste åren kunnat ta del av artiklar, rapporter och diskussioner om invasiva främmande arter. De flesta har säkert vid det… Fortsätt läsa