Att spåra förändringar – en rapport från Santiago de Compostela

Ann-Helen Sund (vikarierande universitetslärare i kulturanalys, Åbo Akademi) Under fyra dagar i april samlades närapå 900 etnologer, folklorister och personer från närliggande discipliner och verksamhetsområden i Santiago de Compostela för att delta i… Fortsätt läsa

The Things That Make Us Remember

Teemu Korpilahti (Aalto university Visual Communication Design) When we first visited the archives of Aalto University, the thing that intrigued me the most was the essence of the old artefacts even more than… Fortsätt läsa

Två olika museisyner. Om konflikten på Vörå museum i juli 1966

Bo Lönnqvist I nummer 4/2018 av tidskriften Hembygden, utgiven av Finlands Svenska Hembygdsförbund, ingick en artikel om samlaren och bonden Verner Rasmus ”unika kulturarv” i Vörå. I en annan artikel ges en karakteristik… Fortsätt läsa

Väderprat

Lena Marander-Eklund Inledning ”Hur har sommaren varit?”. Efter semestertider då vi återgår till våra arbeten och skolor och då vi träffar våra vänner aktualiseras emellanåt denna fråga. Vi vill själva berätta men också… Fortsätt läsa

EVADED POLITICS. SELF-CENSORSHIP IN ESTONIAN FOLKLORISTIC FIELDWORK DIARIES IN THE 1950s

Liina Saarlo   The article is focused on fieldwork diaries, written during the first decades after World War II. During the Sovietization of Estonia, huge institutional, methodological and discourse changes took place in… Fortsätt läsa