”Aktivism möter arkiv” – #metoo-aktionen #dammenbristers donationsurval

Nina Nyman I slutet av 2017 kom den rikssvenska varianten av #metoo till Finland. Den varianten av #metoo gick ut på att vittnesmål om sexuella trakasserier och sexuellt våld inte längre kom ut… Fortsätt läsa

Att stöda privatarkiven är att investera i framtiden

Lena Karhu & Helena Kajander Under hösten 2021 hotades de statsunderstödda privata centralarkiven av en drastisk nedskärning av statsbidraget. Hotet avvärjdes för år 2022. Men inför år 2023 är allt öppet igen. Att… Fortsätt läsa

Arkiv, minoriteter och nationell vetenskap

Eija Stark Introduktion I Finland regleras minnesorganisationernas ansvar i lag. Arkiv, museer och bibliotek är förenade med sitt uppdrag att bevara och vårda det gemensamma kulturarvet i samhället och nationen. Även om dessa… Fortsätt läsa

Aktiva arkiv(arier) och dynamiska handlingar

Bettina Westerholm In this new digital, political, and pluralistic universe, professional archivists need to transform themselves from elite experts behind institutional walls to becoming mentors, facilitators, coaches, who work in the community to… Fortsätt läsa

Bonusläsning: Archive fever

Laboratorium bjuder på lite bonusläsning i form av ett studentarbete från Aalto-universitetet. Artikeln skrevs som en del av en kurs inom konst och design 2019 som hette ”Other Pasts” och som avslutades med… Fortsätt läsa

Laboratorium 3/2021 – Minoritetsspråk och dialekter i en digital värld

I många diskussioner om den digitala världens språkbruk framhålls det hur engelskan dominerar och influerar nationella språk. Men hur tar minoritetsspråk och dialekter plats i en värld som i allt högre grad också… Fortsätt läsa