Två olika museisyner. Om konflikten på Vörå museum i juli 1966

Bo Lönnqvist I nummer 4/2018 av tidskriften Hembygden, utgiven av Finlands Svenska Hembygdsförbund, ingick en artikel om samlaren och bonden Verner Rasmus ”unika kulturarv” i Vörå. I en annan artikel ges en karakteristik… Läs mer

Väderprat

Lena Marander-Eklund Inledning ”Hur har sommaren varit?”. Efter semestertider då vi återgår till våra arbeten och skolor och då vi träffar våra vänner aktualiseras emellanåt denna fråga. Vi vill själva berätta men också… Läs mer

EVADED POLITICS. SELF-CENSORSHIP IN ESTONIAN FOLKLORISTIC FIELDWORK DIARIES IN THE 1950s

Liina Saarlo   The article is focused on fieldwork diaries, written during the first decades after World War II. During the Sovietization of Estonia, huge institutional, methodological and discourse changes took place in… Läs mer

THE PUBLIC DEBATE AROUND THE HUMANITIES AND THE ESTONIAN LITERARY MUSEUM IN 1967—1968

Ave Goršič The article recollects a debate between humanities scholars published in two Estonian newspapers – Sirp ja Vasar (Sickle and Hammer) and Edasi (Forward) – in 1967 and 1968. One of the… Läs mer