Laboratorium 2/2019

Att göra för egen hand!

 

Detta mini-nummer av Laboratorium behandlar olika infallsvinklar på temat att göra saker själv, både vad gäller att odla sin egen mat och att skapa nya föremål av gamla ägodelar. Två aktuella forskningsprojekt, kommande doktorsavhandlingar, illustrerar och diskuterar hur ”att-göra-själv” är sammanvävt med så väl traditioner och samhällsrörelser som individuella livsstilar.

 

Andreas Backa gör i sin artikel Husbehovsodlingens epistemiska gemenskap – från hobbyodling till självhushållning en analys av självhushållning i dagens samhälle genom att sätta fokus på olika typer av odlingspersonligheter. Han skissar fram fem typfigurer av odlare och visar på drag som förenar och som skiljer dem åt.  Begreppet ”epistemisk gemenskap” fungerar som ett verktyg att ringa in hur gemensamhet och gemensam kunskap uppstår. Backa lägger här speciell betoning på de kroppsliga praktikerna när han konstaterar att det är ”den kroppsliga erfarenheten som är grunden för kunskapen i husbehovsodlingens epistemiska gemenskap”.

 

Utgående från ett frågelistmaterial diskuterar Ann-Helen Sund hur hemgjort och hantverk fungerar som ett sätt att beskriva sitt liv. I artikeln Sju speglar tillverkade av hästrankor – om arv, värde och transformation tar hon utgångspunkt just i exemplet om hur sju speglar tillverkade av hästrankor berättar om betydelsen av det lokala och kollektiva samt om hur personer förhåller sig till och hanterar företeelser som klassificeras som arv.

 

Dessutom tipsar Laboratorium-redaktionen om en kommande bok om äpplen i Finland, skriven av Gun-Britt Husberg. Bilderna av de olika äppelsorterna är gjorda av illustratören Kristina Segercrantz.

 

Angenäm läsning!

önskar Laboratorium redaktionen