Kommande bok: Äpplen i Finland

Text: Gun-Britt Husberg
Illustrationer: Kristina Segercrantz

Lär dig identifiera våra gamla härdiga och goda äppelsorter

Äppelsorter som är härdiga i vårt klimat, som överlevt bland annat krigsvintrarna är en levande kulturskatt värd att bevara. Ett stort problem är att många trädgårdsägare inte längre vet vilka sorter som planterats i trädgårdarna av tidigare generationer eller föregående ägare. Denna bok utkommer 2020 och ska fungera som ett hjälpmedel för att identifiera gamla och en del nya inhemska äppelsorter. Några av de beskrivna äpplena är så kallade lokala sorter och finns alltså bara på ett begränsat område eller som ett unikt exemplar. Då har äpplet fått ett eget nytt namn men är inte en registrerad sort.

Varje äppelsort avbildas med en teckning av hela äpplet för att beskriva de yttre strukturerna och en halverad bild för att beskriva de inre strukturerna. Bokens illustrationer är gjorda av Kristina Segercrantz.

I Finland finns över 200 äppelsorter men de som beskrivs i boken har hittats i trädgårdar i Östra Nyland med ett ganska otjänligt klimat. De kan alltså väl rekommenderas för odling i stort sett över hela Finland där äppelodling överhuvudtaget är möjlig.

Boken utkommer på eget förlag under vårvintern 2020, i god tid före nästa äppelsäsong.

Röd Melba. Illustration av Kristina Segercrantz. Publicerad med tillstånd av författaren.