Laboratorium 1/2019

Väderprat, arkivreflektioner och museikonflikter!

Detta nummer av Laboratorium innehåller tre artiklar som behandlar dialoger och samtal av olika slag.

Utgående från en frågelista (2015-2016) om våra relationer till och upplevelser av väder analyserar Lena Marander-Eklund i artikeln Väderprat hur människor talar om väder och hur de förhåller sig till temat som samtalsämne. Väderprat uppfattas ofta som fantasilöst – författaren lyfter däremot fram hur denna vardagliga kommunikationsform kan ha en mångfald funktioner, inte minst vara av central betydelse för kulturell kompetens och smidig social interaktion.

Teemu Korpilahtis artikel The Things That Make Us Remember tar upp en helt annan typ av dialog – nämligen hur föremål ur det förgångna talar till oss och hjälper oss att minnas. Ett besök vid Aalto universitets arkiv är startpunkten för en personlig reflektion kring föremål och vad de berättar. Att gå igenom avlidna familjemedlemmars ägodelar leder tankarna till hur vi får rollen som förvaltare av våra individuella mikroarkiv.

Ett personligt perspektiv ger oss även en unik inblick i en konflikt centrerad kring ett hembygdsmuseum i Vörå, Österbotten, 1966. Författaren Bo Lönnqvist var som ung etnolog både vittne till och delvis en av aktörerna i dramat. I artikeln Två olika museisyner ges en engagerande skildring av händelseförloppet men även en analytisk inblick i hur två divergerande ideologier spelas ut på lokalnivå.

Därtill, som en bonus till den spännande läsningen utlovad ovan, har vi en rapport från SIEF 2019 i Santiago de Compostela, 14-17 april, av Ann-Helen Sund, konferensdeltagare och doktorand i etnologi.

 

Angenäm läsning!

Önskar Redaktionen