Etikettarkiv: Laboratorium 1/2023

LABORATORIUM 1/2023 : TUNNLAR. EN VÄGLEDNING

Blanka Henriksson & Fredrik Nilsson Det samtida Norden genomströmmas av febriga drömmar om tunnlar. I framtiden förbinder tunnlar Finland–Estland samt Finland–Sverige. I Öresundsregionen kompletteras Öresundsbron med en tunnelbana som ytterligare förstärker banden mellan… Fortsätt läsa

Tunnlarnas möjligheter som offentliga utrymmen: Virginia Woolf under London

Jason Finch Då jag fick inbjudan att tala vid Svenska litteratursällskapets tunnelseminarium i november 2022, ställdes en fråga åt mig: Kunde jag säga något om tunnlar som aspekter av frihet och utopi?1 Med… Fortsätt läsa

Hotet från underjorden – från viktorianska tunnlar till superavlopp

Blanka Henriksson & Ann-Helen Sund Under stadens yta går ett myller av gångar. I somliga är trafiken livlig – där färdas människor, fordon och varor fram och tillbaka. Andra passager är tomma och… Fortsätt läsa

Gångtunneln som plats – med liminalitet som analysredskap i observation

Ann-Charlotte Palmgren ”Det är mars och från att vara en ytterst snörik vinter smälter allt snabbt. För snabbt. Jag är på väg till mataffären femhundra meter från mitt hem och undviker pölarna på… Fortsätt läsa

Dödsrike, fängelse eller skyddsrum: Underjorden i svenskspråkig litteratur från 1800-talet till idag.

Yvonne Leffler Underjorden som en plats och en egen värld förekommer i våra äldsta myter. Man brukar kalla resan till underjorden eller dödsriket i antikens mytologi och litteratur för katabasis. Besöket i underjorden… Fortsätt läsa

Tunnlar och andra vägar in i underjorden

Orvar LöfgrenInledningsföredrag vid Svenska litteratursällskapets seminarium ”Tunnelseende – samtal om tunnlar som utopier och dystopier”, 11 november 2022. Morgonen den 24 februari 2022 började bomberna och raketerna falla över Kiev, folk sökte skydd… Fortsätt läsa