LABORATORIUM 1/2021

Förhållanden, familj, barndom!

I detta nummer av Laboratorium presenteras analytiska perspektiv på ideal kring förhållanden, familj och barndom. I bidraget  ”Det största och finaste i livet” – Kärlekens förändrade betydelser, undersöker Lina Metsämäki och Lena Marander-Eklund uppfattningar om kärlek och hur dessa uppfattningar förändras under livets lopp. Materialet för studien är en frågelista om kärlek och sex från 2019, där informanterna berättar om kärlek som levd erfarenhet, som praktik och som idé. Artikelförfattarna använder sig av begreppet ”livslinje” för att synliggöra normativa modeller för familjebildning och relationer.

Tankar och ideal kring familj och barn påverkar livsbeslut i stort och smått. Utgående från ett intervjumaterial med finlandssvenska unga vuxna som flyttat till Sverige, gör Blanka Henriksson en analys av hur tänkande kring familj och barn är dels en faktor i flytten till Sverige, dels ett motiv för återflytt till Finland. I artikeln Finsk skola och en barndom i Finland – tankar om återflytt bland finlandssvenska migranter i Sverige, visar Henriksson hur Sverige uppfattas som ”nära” av många unga finlandssvenskar som flyttar. Familjebildning och barn verkar ofta ändra perspektiven så att den ”ideala barndomen” uppfattas finnas i Finland med finländsk skolgång och samma uppväxtmiljö som informanterna själva hade.

Uppfattningar om den ideala barndomen är även ett viktigt tema i Charlotta Böhlströms bidrag Matens betydelse för barnkalaset. Böhlström presenterar sitt doktorandprojekt om barnkalas som en kulturell företeelse vilken har fått en allt centralare position under det senaste seklet. Trakteringen är en avgörande del och en viktig programpunkt för barnkalasen. Kalasen kan uppfattas som en plikt för föräldrarna där den perfekta barndomen skall iscensättas, samtidigt finns det många ställningstagande mellan traditionella och nya inslag, vilken kan vara en källa till både glädje och stress.

Kärleksrelationer, familj och barndom är både vardag och icke-vardag. De är företeelser som vi alla på något plan förhåller oss till och har uppfattningar om. Ideal, normer och föreställningar kring dessa teman framställs kontinuerligt, inte minst inom populärkulturen. Artiklarna i detta nummer av Laboratorium lyfter fram hur personer agerar, berättar och upplever utgående från dessa ideal och uppfattningar.

Trevlig läsning!

Önskar Redaktionen för Laboratorium