Ny publikation: Humanistisen tutkimuksen arvo – kuusi murrettavaa myyttiä ja neljä uutta avainta

Humanisticum, Åbo Akademi, Åbo.

Humanisticum, Åbo Akademi, Åbo. Foto: Sarah Hagström 2007.

 

I publikationen Humanistisen tutkimuksen arvo – kuusi murrettavaa myyttiä ja neljä uutta avainta (2016) lyfter Tuomas Heikkilä, direktör för Finlands Rom-institut, och emerituskansler Ilkka Niiniluoto från Helsingfors universitet, fram humanioras roll och långt outnyttjade potential i samhällspolitisk debatt. I publikationen presenterar Heikkilä och Niiniluoto sex myter om humanistisk forskning och ger läsaren också fyra nycklar för att öppna dessa lås och ge de humanistiska vetenskaperna ett större utrymme.

Boken har även en sammanfattning på svenska och kan läsas i sin helhet fritt online, via länken:

http://irfrome.org/humanistisen-tutkimuksen-arvo/