Laboratorium 1/2017

Årets första nummer av tidskriften Laboratorium för folk och kultur bjuder på ett blandat potpurri av artiklar.

I FM Bettina Westerholms artikel För ett gemensamt intresse – samarbete inom folkdansfältet i Finland och Norden
får vi en inblick i samarbete inom folkdansfältet i Finland och Norden. Artikeln är en bearbetad version av Westerholms pro gradu från 2016. Förra våren höll Bettina Westerholm även ett omtyckt föredrag ”Resor, vänner och dans – barn och folkdansupplevelser” vid seminariet Folklig dans idag – kontinuitet och förändring som hölls på Bragehemmet i regi av Brages folklivssektion. Med sin studie och denna artikel ger Bettina Westerholm en spännande öppning till såväl organisatoriska som traditionsrelaterade faktorer som kan bidra till konflikter och spänningar inom grupperingar.

FD Sanna Lillbroända-Annala bidrar med en hälsning från det nordiska trästadsseminariet Den Nordiske Trebyen som hölls i Trondheim i september 2016 och ger oss samtidigt en inblick i hur den nordiska debatten om trästadsmiljöer har utvecklats på drygt 40 år sedan den ursprungliga trähuskonferensen hölls i Sandefjord 1972.

FM Hanna Strandberg rapporterar från seminariet Sociala museer – seminarium för svenskspråkiga museianställda i Finland som ordnades i Helsingfors i oktober 2016.

Slutligen tipsar vi om en aktuell, inhemsk publikation som behandlar humanioras roll i den samhällspolitiska debatten.