Dokumentera! Bevara! Förmedla!

Laboratorium erbjuder denna gång en temahelhet med artiklar som behandlar olika aspekter av att dokumentera, bevara och förmedla folkkultur och kulturarv.

Fredagen den 15 april 2016 arrangerades seminariet Fest i fokus vid Svenska litteratursällskapet i Finland med feståret som tema. Seminariet var en hyllning till folkloristen och arkivarien Anne Bergman, som efter över fyra decenniers dedikerat arbete med dokumentation och spridande av kunskap om folkkulturen gick i pension. Vi är glada över att här kunna delge två intressanta föredrag från seminariet. I sitt bidrag Det vilda sökandet efter festtraditionernas ursprung diskuterar Anne Bergman fascinationen över sedvänjors ursprung och konsterar att även ursprungsförklaringar är folklore som speglar sin tid. Carola Ekrem, folklorist och arkivarie, reflekterar i bidraget Steget före, i takt med tiden – att dokumentera festernas förändring över arkivariens komplexa uppgift att inte bara hänga med sin tid utan även ha förmågan att kunna förutse traditionernas förvandlingar och växlingar.

Tryggandet av immateriellt kulturarv är ett högaktuellt tema idag. Johanna Björkholm ger en insiktsfull beskrivning av det finländska arbetet med processen att implementera Unesco-konventionen som undertecknades 2013: Immateriellt kulturarv och implementeringen av Unesco-konventionen i Finland. Vi publicerar här även ett upprop till föreningar, hobbygrupper och organisationer att aktivt föreslå immateriella kulturarv till Museiverkets wiki-förteckning.

Att recensera och diskutera vetenskapliga verk är en viktig del av förmedlandet av kunskap. Att skriva en god vetenskaplig recension är dock en förbisedd konst påpekar den erfarna skribenten professor emeritus Bo Lönnqvist i sitt bidrag: Att skriva recensioner, som både analyserar vad en idealisk recension är och ger vägledning åt den hugade recensenten att nå dit.