Vad för ett laboratorium?

Förord 1989:

Folklig kultur är ett honnörsbegrepp som olika samfund och t.o.m. nationer tar till när de vill stärka sin identitet. Att det finns vetenskaper som främst sysslar med att utröna de djupare innebörderna i detta begrepp och dess relationer till den samhälleliga verkligheten är något man vet mindre om. I vårt finlandssvenska medvetande finns föreningen Brage som ett utslag för vårdandet och befrämjandet av den folkliga kulturen. Det går till på många sätt. Vi nya och gamla brageiter, medlemmar i sektionen för folklivsforskning kommer med ytterligare ett. Vårt sätt är att blanda den vetenskapliga diskussionen och den ”folkliga”, d.v.s. laborera med begreppen folk och kultur. Vårt första år vill vi stärka identiteten på det enda sätt det är möjligt, genom ett möte också med det främmande. Det gäller att våga öppna ögonen för vad som sker i Europa och hela världen. Vår bulletin rapporterar om folkloristisk och etnologisk forskning i det etniska, det nationella, det individuella och det familistiska, ja i det folkliga, med sikte på framtiden- och det förgångna. Kulturen och dess struktur existerar bara i förändringen, i historisk praxis. Detta är kulturforskningens ”kemiska” formel.

Redaktionen