Kategoriarkiv: Fredrik Nilsson

Inledning: En fältexpedition i bekanta och obekanta rum

Blanka Henriksson & Fredrik Nilsson Åk silja line, god mat, lätt att beställa när du ska åka. […] På vår resturang får man lämna. Åk för den goda matens skuld. Köp. I finlandsbåtens… Fortsätt läsa

”Där den stora uppsorteringen börjar”. Om nationsgränser och nationella renings-riter

Markus Idvall & Fredrik Nilsson   Hälsingborgs sanitetsanstalt hade t.o.m. i natt kl. 24 behandlat 5 589 personer representerande en mångfald nationaliteter, och i går afton kommo 446 ungerska, tjeckiska och polska kvinnor […]… Fortsätt läsa

Om intuition och kulturanalytisk metodologi

Fredrik Nilsson I essän Ledtrådar. Det teckentydande paradigmets rötter (1989) presenterar den italienske historikern Carlo Ginzburg, en tankeväckande hypotes, nämligen att de metoder som (bland andra) historiskt inriktade forskare använder sig av kan… Fortsätt läsa