Dödsrike, fängelse eller skyddsrum: Underjorden i svenskspråkig litteratur från 1800-talet till idag.

Yvonne Leffler Underjorden som en plats och en egen värld förekommer i våra äldsta myter. Man brukar kalla resan till underjorden eller dödsriket i antikens mytologi och litteratur för katabasis. Besöket i underjorden… Fortsätt läsa