Att stöda privatarkiven är att investera i framtiden

Lena Karhu & Helena Kajander Under hösten 2021 hotades de statsunderstödda privata centralarkiven av en drastisk nedskärning av statsbidraget. Hotet avvärjdes för år 2022. Men inför år 2023 är allt öppet igen. Att… Fortsätt läsa