De samiska språken och digitala rum: 25 år av innovation, skapande och deltagande

Coppélie Cocq * Urfolksforskarna Bronwyn Carlson och Ryan Frazer skriver (2015) att urfolk är överrepresenterade på sociala medier – och detta verkar stämma mycket bra vad gäller Sápmi. Det finns flera olika exempel.… Fortsätt läsa