Den moderne skattejakten: app-teknologi som facilitator for kulturarvliggjøring ved St. Olavskilder i Norge

Ane Ohrvik Skattejakter har vært populære siden tidenes morgen og har opp igjennom historien vært viktig for så vel akademisk fagutvikling som populærkultur. Arkeologi som akademisk disiplin vokste blant annet ut av 1800-tallets… Fortsätt läsa